Metalen overzicht

Metalen zijn te verdelen in verschillende categorieën. Metalen overzicht:

  • Edel metaal, halfedel metaal en onedel metaal
  • Zwak metaal en sterk metaal (reductors)
  • Ferro en non-ferro metaal
  • Vast en vloeibaar metaal
  • Alkalimetaal, aardalkalimetaal, overgangsmetaal
Edel metaal, halfedel metaal en onedel metaal

De indeling van metalen in edel, half edel en onedel, heeft te maken met de aantasting door oxidatie. Als een metaal niet of nauwelijks wordt aangetast, is een metaal edel. Wordt een metaal wel aangetast, dan is hij niet edel. De lijst met edele en niet edele metalen noem je de spanningsreeks.

De spanningsreeks van metalen

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt, A

  • De metalen t/m “Pb” zijn onedel.
  • De metalen van “Cu” t/m Hg zijn half-edel.
  • De metalen “Pt” en “Au” zijn edel.

Onedele metalen: kalium, aluminium, nikkel, ijzer, lood en zink.

Half edelenmetalen: kwik, zilver en koper.

Edelen metalen: platina en goud

Overzicht metalen

Zwak metaal en sterk metaal (reductors)

De indeling van zwakke en sterke metalen, is grotendeels vergelijkbaar met die van edel en onedel omdat er dezelfde spanningsreeks voor wordt gebruikt.

Een zwak metaal heeft geen elektron die snel een reactie aangaat met andere stoffen, een sterk metaal heeft wel een elektron die snel een reactie aangaat met een andere stof.

Zwakke metalen: platina en goud

Sterke metalen: kalium, aluminium, nikkel, ijzer, lood en zink.

Ferro en non-ferro metaal

Metalen overzicht: metalen kunnen worden onderverdeel in ferro metalen en non-ferro metalen. Ijzer producten en legeringen met ijzer worden ferro metalen genoemd. Non-ferro metalen zijn alle andere metalen in hun zuivere vorm, binaire-, tertiaire- en complexere metaallegeringen zonder ijzer.

Ferro metalen: staal, gietijzer, rvs

Non ferro metalen: aluminium, koper, lood, zink, brons, messing

Vast en vloeibaar metaal

Metalen met vaste stoffen zijn de moleculen stevig met elkaar verbonden. Metalen met vloeibare stoffen zijn de moleculen losser van elkaar, zodat ze kunnen bewegen.

Vaste metalen: vrijwel alle metalen

Vloeibare metalen: kwik

Alkalimetalen, aardalkalimetalen en overgangsmetaal

De indeling van alkalimetalen, aardalkalimetalen en overgangsmetalen heeft te maken met het aantal beschikbare elektronen in de buitenste schil van een element die beschikbaar is om een reactie aan te gaan. De Alkalimetalen hebben 1 elektron over, de aardalkalimetalen 2 en de overgangsmetalen 3 of meer. Hoe meer elektronen beschikbaar hoe makkelijker een reactie wordt aangegaan.

Alkalimetaal: Lithium (Li), natrium (Na), kalium (K), rubidium (Rb), cesium (Cs), francium (Fr) uit groep 1 van het periodiek systeem.

Aardalkalimetaal: Beryllium (Be), magnesium (Mg), calcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba), radium (Ra) uit groep 2 van het periodiek systeem.

Overgangsmetaal: Ijzer, scandium, zink, yttrium, cadmium,hafnium, kwik, rutherfordium, copernicium uit groep 3 t/m 12 van het periodiek systeem.

Lees meer over Hobby metalen of bestel direct online metalen bij Metaalwinkel!